Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 20 marca 2019 roku

1. Co wchodzi w zakres niniejszej polityki?

Firma Globalme Localization Inc. („Globalme”, „nas”, „my”, „nasz”) szanuje twoją prywatność. Chcemy, aby nasi użytkownicy wiedzieli, jakie informacje gromadzimy, dlaczego i jak to robimy oraz kiedy będziemy je wykorzystywać. Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) obejmuje powyższe zagadnienia i ma na celu ułatwić zrozumienie naszych praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem z naszej aplikacji mobilnej Robson („aplikacja”), za pośrednictwem której możemy zarządzać zadaniami gromadzenia danych („zadania”). Wyznaczyliśmy inspektora ds. ochrony danych, który pilnuje, aby nasze działania były zgodne z niniejszą Polityką prywatności.  Informacje na temat tego, jak się z nim skontaktować, znajdują się na końcu tego dokumentu.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy „danych osobowych”, czyli informacji o osobie, której tożsamość można ustalić. Mogą one obejmować na przykład imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe i związane z płatnościami. Dane osobowe nie zawierają informacji pozwalających skontaktować się z daną osobą w miejscu pracy, takich jak imię i nazwisko pracownika, zajmowane stanowisko, służbowy numer telefonu czy adres firmy. Będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi prawami w zakresie gromadzenia, wykorzystania i udostępniania przekazywanych nam danych osobowych.

Natomiast „dane nieosobowe” to wszelkiego rodzaju informacje, które nie wchodzą w skład danych osobowych, więc nie obejmuje ich niniejsza Polityka prywatności. Przykładem danych nieosobowych są informacje, które pozwalają skontaktować się z daną osobą w miejscu pracy, informacje anonimowe lub niedotyczące osoby, której tożsamość można ustalić, albo informacje zagregowane, które anonimizują podstawowe dane wchodzące w ich skład (takie jak liczba użytkowników czy czas spędzony w aplikacji). Będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane nieosobowe zgodnie z naszymi standardowymi praktykami biznesowymi, ale zawsze zgodnie w zobowiązującym prawem.

2. Jakie informacje gromadzimy?

Gromadzimy informacje, które nam przekazujesz. Gdy wykonujesz jedno z naszych zadań lub korzystasz z naszej aplikacji, gromadzimy i przechowujemy konkretne informacje, w tym:

Możemy również gromadzić od wszystkich odwiedzających podstawowe informacje o profilu użytkownika. Gdy odwiedzasz naszą witrynę, możemy gromadzić informacje o twoim urządzeniu, takie jak typ połączenia, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego oraz adres IP. Firma Globalme wraz z jej stronami trzecimi ma również możliwość wykorzystywania plików cookie.

Możemy automatycznie gromadzić niektóre informacje, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, strony, na które następuje przekierowanie, lub strony końcowe, a także informacje o naszych preferowanych wskaźnikach efektywności dostępnych w ramach wykorzystywanej przez nas technologii lub preferowanych przez ciebie produktach naszych licencjobiorców.  Część z nich może stanowić dane osobowe, jednak w większości przypadków są to dane nieosobowe.  Poniżej przedstawiamy konkretne przykłady:

(a) Adres IP itp.

Gdy korzystasz z naszej aplikacji, możemy gromadzić informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera lub urządzenia (adres IP), adres IP dostawcy internetu, czas i data dostępu do naszej aplikacji, rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, a także odwiedzane sekcje naszej aplikacji.  Powyższe informacje służą nam do zarządzania systemem i ulepszania aplikacji.

(b) Informacje śledzące

Możemy wykorzystywać sygnalizatory sieci Web lub znaczniki GIF wielkości pojedynczego piksela w naszych e-mailach do określania, z których wiadomości i linków korzystają nasi odbiorcy. Mogą nam również służyć do kompilowania raportów z informacjami śledzącymi, które obejmują profil demograficzny użytkowników, wzorce ruchu sieciowego i inne zagregowane statystyki powiązane z aplikacją. Wspomniane raporty mogą otrzymać między innymi reklamodawcy. Żadne z wymienionych informacji śledzących nie mogą zostać powiązane z tożsamością lub innymi danymi osobowymi poszczególnych użytkowników. Na potrzeby własnych celów badawczych możemy powiązać informacje śledzące z danymi osobowymi dobrowolnie przekazanymi przez użytkowników aplikacji. Gdy tak się stanie, wszystkie powiązane informacje będą traktowane jak dane osobowe, a ich wykorzystywanie i udostępnianie będzie się odbywać jedynie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

(c) Pliki cookie

Nasza aplikacja może korzystać z plików cookie. Plik cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany przez dłuższy czas na dysku twardym komputera lub urządzenia w celu rozpoznawania jego użytkownika podczas kolejnych wizyt odbywających się ze wspomnianego komputera lub urządzenia. Pliki cookie zwiększają komfort korzystania z aplikacji i sprawiają, że jest to łatwiejsze. Informacje przekazywane za pośrednictwem plików cookie pozwalają na przykład rozpoznać użytkownika aplikacji, zapewniać mu spersonalizowane treści i informacje, śledzić jego aktywność w aplikacji, reagować na jego potrzeby oraz w inny sposób zwiększać komfort korzystania z aplikacji. Jeśli pozwala na to przeglądarka, możesz nie wyrazić zgody na pliki cookie, ale wówczas może to mieć wpływ na korzystanie z aplikacji i dostęp do niektórych jej funkcji albo na dokonywanie transakcji za jej pośrednictwem.

3. Dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia

Firma Globalme stosuje się do wymagań ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA), interpretacji ustawy COPPA dokonanej przez Federalną Komisję Handlu (16 CFR § 512) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Witryna globalme.net nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 16 lat i bez zgody ich prawnego opiekuna nie gromadzi żadnych ich danych osobowych, które pozwalają określić tożsamość.

4. Jak wykorzystujemy zgromadzone informacje?

Firma Globalme przetwarza zebrane dane do celów związanych z powodem, dla którego je gromadzi, na przykład:

Firma Globalme wykorzystuje twoje dane osobowe jedynie za twoją zgodą. Twoja zgoda może być dorozumiana, jeśli na przykład prześlesz nam wiadomość e-mail z prośbą o informacje, implikujesz tym samym, że możemy użyć twojego adresu e-mail i wszelkich danych osobowych przekazanych za jej pośrednictwem do ustosunkowania się do tej prośby, lub wyraźna, w zależności od okoliczności. Gdy zaistnieje potrzeba wykorzystania twoich danych osobowych do innych celów, niż te, dla których gromadzimy te dane, na przykład badania lub artykułu przeznaczonego do publikacji, firma Globalme nie wykorzysta tych danych osobowych bez twojej dodatkowej zgody.

5. Jak długo będziemy przechowywać dane użytkowników?

Firma Globalme zachowa twoje dane osobowe przez czas trwania naszej współpracy. Będziemy przechowywać je tak długo, jak będzie to konieczne do zrealizowania celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że otrzymaliśmy twoją wyraźną zgodę na ich wykorzystanie do innego zbliżonego celu. Poniżej znajdują się przykładowe sytuacje, w których może do tego dojść:

W dowolnym momencie i w dowolnych okolicznościach możesz usunąć lub zmodyfikować swoje dane osobowe.

6. Kiedy będziemy udostępniać twoje dane?

Firma Globalme nigdy nie przekaże ani nie udostępni twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej, która nie jest z nią powiązana lub do niej nie należy, z wyjątkiem sytuacji dopuszczanych przez obowiązujące prawo lub wyszczególnionych w niniejszym dokumencie:

(a) Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane

Możemy przekazywać twoje dane osobowe firmom, które świadczą usługi wspomagające naszą aplikację, takie jak usługi hostingowe, infrastruktura wirtualna, platformy rekrutacyjne, operatorzy płatności i inne agencje usługowe („zewnętrzni operatorzy danych”). Zewnętrzni operatorzy danych są upoważnieni do wykorzystywania twoich danych osobowych jedynie w takim zakresie, jaki jest konieczny do świadczenia wspomnianych usług, oraz w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Podejmujemy odpowiednie kroki, aby mieć pewność, że nasi zewnętrzni operatorzy danych wykorzystują twoje informacje jedynie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, ale mogą oni mieć własne polityki odnoszące się do gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Gromadząc twoje dane osobowe, dołożymy należytych i uzasadnionych ekonomicznie starań w celu zidentyfikowania takich zewnętrznych operatorów danych, jak również udostępnimy linki do stosownych polityk prywatności, które mogą mieć zastosowanie.

Aby wyświetlać reklamy w naszych witrynach internetowych, korzystamy z usług firmy Google i innych stron trzecich. Wspomniane usługi wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika w naszej witrynie. Możesz wycofać swoją zgodę na pliki cookie, odwiedzając stronę firmy Google poświęconą rezygnacji z nich.

(b) Dalsze ujawnianie danych

Możemy również ujawnić twoje dane osobowe: (a) jeśli wymaga tego od nas prawo, na przykład w wyniku otrzymania wezwania do stawiennictwa w sądzie, lub podobny proces sądowy, (b) gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest konieczne w związku z ochroną naszych praw, ochroną bezpieczeństwa twojego lub innych, prowadzonym dochodzeniem w sprawie oszustwa lub na wniosek organu rządowego albo (c) dowolnej stronie trzeciej po uprzednim uzyskaniu na to twojej zgody.

(c) Linki

Aplikacja może zawierać linki do innych witryn. Firma Globalme nie odpowiada za praktyki w zakresie prywatności stosowane w tych witrynach ani za ich zawartość. Nie mamy wpływu na naturę, zawartość ani dostępność tych witryn. Obecność jakichkolwiek linków nie powinna być rozumiana jako rekomendacja ani aprobata poglądów przedstawionych w zawartości, do której prowadzą. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności obowiązujących w takich witrynach, aby dowiedzieć się, jak gromadzą i wykorzystują dane osobowe.

7. Jakie przysługują ci prawa?

W dowolnym momencie masz prawo do zmiany swoich danych, przesłania wniosku o ich kopię, odmowy ich wykorzystania do konkretnych celów albo ich usunięcia z naszego systemu. Jeśli chcesz zrobić jedną z tych rzeczy, napisz do nas na adres: info@globalme.net.

8. Ochrona i ryzyko poniesienia szkody

Ochrona twoich danych osobowych to nasz priorytet. Postępujemy zgodnie z powszechnie akceptowanymi standardami branżowymi w zakresie ochrony powierzonych nam danych osobowych zarówno podczas ich przekazywania, jak i po ich otrzymaniu. Stosujemy fizyczne, administracyjne, wynikające z umowy i technologiczne zabezpieczenia, których zadaniem jest ochrona danych osobowych, i do tego samego nakłaniamy naszych dostawców.  Wymagamy, aby nasz personel i personel naszych dostawców wykorzystywał dane osobowe i uzyskiwał do nich dostęp wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, a nawet wówczas jedynie w zakresie niezbędnym do ich wykonania.

Postępujemy zgodnie z powszechnie akceptowanymi standardami branżowymi w zakresie ochrony powierzonych nam danych osobowych zarówno podczas ich przekazywania, jak i po ich otrzymaniu.  Musisz jednak pamiętać, że żaden sposób przekazywania danych przez internet oraz ich przechowywania w formie elektronicznej nie zapewnia 100% ochrony, dlatego udostępniając informacje wrażliwe w internecie, zawsze zachowuj ostrożność.

Jeśli masz pytania na temat bezpieczeństwa naszej aplikacji, skontaktuj się z naszym inspektorem ds. ochrony danych.

9. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Firma Globalme może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności.  Gdy tak się stanie, informację o zmianach wchodzących w życie otrzymasz od nas z wyprzedzeniem za pośrednictwem: (a) e-maila wysłanego na podany nam adres i (lub) (b) ogłoszenia opublikowanego w widocznym miejscu w naszej aplikacji i (lub) witrynie. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, niezwłocznie przestań korzystać z aplikacji. Gdy zmiany wejdą w życie, dalsze korzystanie z aplikacji jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.

10. Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności skontaktuj się z naszym inspektorem ds. ochrony danych, pisząc na adres:

595 Burrard St #16-135
Vancouver, BC
V7X 1L4
Kanada

Możesz do nas również zadzwonić pod numer 1.855.438.5106.